Ayanthi Wickramasinghe

Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
Ayanthi.Wickramasinghe[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am currently undergoing my doctoral studies at the department of Women and Children's heath, International Maternal and Children's health unit. I am carrying out research in the field of Gender Based violence. My doctoral project is titled "Violence among University Students; exploring the phenomenon of Ragging in Sri Lanka", in the University of Jaffna, Sri Lanka. My background is in medicine and I have worked as a doctor for the ministry of health in Sri Lanka for several years.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a Medical doctor, I completed my medical degree in the St. Petersburg Medical Academy in St. Petersburg, Russia in 2003.

I have a diploma in Child health from the University of Colombo, Sri Lanka in 2008.

I completed my Master's in International health from the Uppsala University, Sweden in 2018.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research in the field of Gender Based Violence

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ayanthi Wickramasinghe
Senast uppdaterad: 2021-03-09