Karin Allera

HR-strateg vid HR-avdelningen, HR-ledningsstöd

E-post:
karin.allera[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2245
Mobiltelefon:
072-9999345
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

HR strateg - chefsutveckling

Leg. psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi, KBT utbildad och certifierad i OBM. Kursledare för universitets Prefektprogram och Chefsprogram. Arbetar även med att stödja och utveckla chefer genom bl.a. utbildning, ledarskapscoaching individuellt och i grupp, samt erbjuder stöd med utvecklingsinsatser till ledningsgrupper och institutionsstyrelser. Erbjuder även stöd vid verksamhets- och organisationsförändringar.

Akademiska meriter: MSc

Nyckelord: chefsstöd ledarskap verksamhetsutveckling chefshandledning ledningsgruppsutveckling facilitering chefsutbildning chefskurs prefektutbildning prefektseminarium organisationsutveckling grupputveckling

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Allera
Senast uppdaterad: 2021-03-09