Karin Ringefors Finn

HR-generalist vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Administration och service

E-post:
karin.ringefors-finn[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3010
Mobiltelefon:
072-9999280
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Ringefors Finn
Senast uppdaterad: 2021-03-09