Elin Inge Lampa

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
elin.lampa[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6648
Mobiltelefon:
073-4697647
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är intresserad av hur man kan involvera allmänheten i forskning - s.k. samskapande av forskning eller brukarmedverkan - med särskilt fokus på involvering av de grupper vars röster hörs mer sällan i forskningen. Mitt doktorandprojekt undersöker involvering ur tre olika perspektiv: de involverade personernas upplevelser, utvärdering av brukarmedverkan och utveckling av nya utvärderingsmetoder, samt ett etiskt perspektiv.

Jag arbetar i forskargruppen CHAP.

Här kan du läsa om mitt doktorandprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Inge Lampa
Senast uppdaterad: 2021-03-09