Elin Inge

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
elin.inge[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6648
Mobiltelefon:
073-4697647
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Mitt doktorandprojekt handlar om hur allmänheten kan involveras i forskning, s.k. samskapande av forskning, brukarmedverkan eller Patient and Public Involvement (PPI). Jag undersöker involvering av personer med erfarenhet av flykt, utifrån de involverade personernas perspektiv samt ur etiska perspektiv.

Jag arbetar i forskargruppen CHAP.

Publikationer även under mitt tidigare namn Elin Lampa.

Här kan du läsa om mitt doktorandprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Inge
Senast uppdaterad: 2021-03-09