Erik Lindgren

Universitetslektor (Tjänstledig) vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
erik.lindgren[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3215
Besöksadress:
Rum ÅNG 14240 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-07-01 - 2023-06-30

Kort presentation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09