Christoffer Olsson

Doktorand vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
christoffer.olsson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3224
Besöksadress:
Rum ÅNG 14142 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Jag forskar främst på slumpträd med hjälp av metoder från analytisk kombinatorik och sannolikhetsteori.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christoffer Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09