Reza Fachrizal

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
reza.fachrizal[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3122
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am currently a PhD student within the Built Environment Energy Systems Group (BEESG), at the Division of Civil Engineering and Built Environment, Dept of Civil and Industrial Engineering, Uppsala University. My research is focused on the synergy between electric vehicle charging, photovoltaic power generation and electricity use in the built environment, through smart charging schemes. My interests are in the application of mathematical optimization and machine learning for energy systems.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Reza Fachrizal
Senast uppdaterad: 2021-03-09