Johannes Hjalmarsson

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
johannes.hjalmarsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-5620149
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsområde inriktar sig på distributionsnätsanalys och energilagringslösningar. Fördjupningsarbetet har fokuserat på bland annat lokal flexibilitet från energilager samt multifunktionella energilager där flertalet tjänster kan kombineras för optimalt utnyttjande.

Tog civilingenjörsexamen med inriktning energisystem våren 2018 vid Uppsala Universitet, och är doktorand sedan HT2018.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johannes Hjalmarsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09