Rita Baumgartner Eriksson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
rita.baumgartner.eriksson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6642
Mobiltelefon:
073-4697157
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Sjuksköterskeprogrammen

E-post:
rita.baumgartner.eriksson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6642
Mobiltelefon:
073-4697157
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rita Baumgartner Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09