Sara Lindersson

Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Miljöanalys

E-post:
sara.lindersson[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar vid Centrum för naturkatastroflära (CNDS), där jag analyserar hur samhällsekonomiska faktorer påverkar översvämningsrisk i olika delar av världen. Jag studerar även hur storskaliga dammar och reservoarer påverkar förekomsten av torka i vattendragen.

Nyckelord: disaster risk reduction disaster vulnerability floods gis disaster management droughts natural hazards land and water management earth observation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Lindersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09