Zackary Ashworth

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
zackary.ashworth[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Zackary.Ashworth@kemi.uu.se

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Zackary Ashworth
Senast uppdaterad: 2021-03-09