Eva Charlotta Helsdotter

Forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

E-post:
eva-charlotta.helsdotter[AT-tecken]cemfor.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Eva Charlotta Helsdotter är Civilingenjör Väg- och vatten, Teknologie Dr i Mark- och vattenresursteknik och docent i säker vattenhushållning. Hon har varit forskningsledare i mark- och vattenfrågor internationellt, bland annat i Bolivia, Nicaragua, Kenya, Tanzania och också ansvarat för miljö- och kretsloppsprojekt i Sverige. Hon har genomfört inventering av dricksvattenkvalitet och utformat skydd av dricksvattentäkter. De senaste tio åren har hon varit involverad i forskningsprojekt i Sápmi.

Nyckelord: climate change water water resources gis soil land and water management

Medverkar i följande forskningsprojekt:

Dálkke: urfolksperspektiv på klimat FORMAS Dnr 2017-01923, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat, 9 MSEK

Leva utan olja?! Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks landbaserade expertis för
övergång till ett fossilfritt välfärdssamhälle , FORMAS Dnr 2019-01975, 7,5 MSEK.

Pandemi i det (sub) arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län." FORMAS Dnr 2020-02706. 3,089 MSEK

Tidigare medverkat bland annat inom forskningsprojekten:

2017-2019 Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi , FORMAS, framtidens forskningsledare, 2 997 MSEK

2010-2012 Nedan Fördämningarna: Säkerhet, Risk och Resiliens vid de Sub-Arktiska Dammarna. Vetenskapsrådet. 4, 339 MSEK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Charlotta Helsdotter
Senast uppdaterad: 2021-03-09