Fatemeh Johari

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
fatemeh.johari[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7262
Mobiltelefon:
070-1679262
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Gästlärare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
fatemeh.johari[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679262
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09