Josefin Hagström

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, E-hälsa och hälsodata

E-post:
josefin.hagstrom[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697474
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Josefin Hagström är doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universitet. Hon intresserar sig för digitala lösningar inom hälsa och utbildning, och som medlem inom DOME-konsortiet undersöker hon för närvarande tillgång till sin nätjournal för unga patienter och deras vårdnadshavare. Ytterligare intressen som influerar hennes forskning är lingvistik och kognition.

Nyckelord: cancer innovation psykologi kognitiva hjälpmedel implementeringsvetenskap hälsoinformation e-hälsa perception digital health technology journalen

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Hagström
Senast uppdaterad: 2021-03-09