Julia Löfstrand

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
julia.lofstrand[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
julia.lofstrand[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Julia Löfstrand
Senast uppdaterad: 2021-03-09