Luca Panizzi

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
luca.panizzi[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interest is in the phenomenology of physics beyond the standard model. My focus is mostly on the development of model-independent strategies for the analysis of signatures of new physics at present and future colliders, and their interplay with observables from cosmology and flavour physics. I have studied a range of new particles, including vector-like fermions, dark matter candidates and new scalars.

Nyckelord: dark matter lhc physics beyond the standard model vector-like fermions exotic scalars future colliders

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Luca Panizzi
Senast uppdaterad: 2021-03-09