Dick Wågsäter

Professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Dick Wågsäter

E-post:
dick.wagsater[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4396
Besöksadress:
Husargatan 3
75123 Uppsala
Postadress:
Box 571
75123 Uppsala

Kort presentation

Forskare i Uppsala Centre of Excellence inom Aorta: Aorta | Akademiska

Forskningsspårledare forskarutbildning Hjärta-kärl: Hjärta-kärl - Uppsala universitet (uu.se)

Programsamordnare för biomedicinska analytikerutbildningen: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=MBM1Y

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dick Wågsäter
Senast uppdaterad: 2021-03-09