Rune Rattenborg

Forskare i assyriologi vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Rune.Rattenborg[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 7019
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är arkeolog och assyriolog specialiserad på bronsåldern Mellanöstern (ca 3000-1200 f.v.t). I min forskning är jag intresserad av jämförande, datadrivna tillvägagångssätt för att studera social och ekonomisk struktur och landskapshistoria som integrerar text och materialkultur. Som lärare är jag främst engagerad i kurser om historia, arkeologi och språk i den antika Mellanöstern, speciellt kilskriftens världen.

Nyckelord: digital humanities archaeology cuneiform landscape spatial humanities assyriology middle east geographical information systems

Jag tog min BA (2009) och MA (2012) i assyriologi från Institutionen för tvärkulturella och regionala studier vid Köpenhamns universitet. Jag tog sedan upp doktorandforskning vid Institutionen för arkeologi vid University of Durham, generöst stödd av ett Durham doktorandstipendium (2012-2015) från fakulteten för samhällsvetenskap och hälsa. Mitt arbete i Durham, utfört som en del av det AHRC-finansierade Fragile Crescent-projektet, syftade till att integrera text- och arkeologiska data för att mäta den relativa och absoluta storleken på politiska ekonomier i Mellanbronsåldern norra Mesopotamien genom en detaljerad studie av kilskrifttext och arkeologiska fyndplatsindex från sex specifika platser (Rattenborg 2017).

Efter att ha tagit min doktorsexamen i arkeologi (2017) tillbringade jag ett år i Berlin innan jag fick en forskartjänst med ERC-finansierade Persia and Its Neighbors-projektet vid University of Durham i januari 2018. Här arbetade jag med fjärranalys av fyndplatser i höglandet i nordöstra Iran. Jag kom till Uppsala i juni 2018 som forskare med projektet Memories for Life: Materiality and Memory of Ancient Near Eastern Inscribed Private Objects baserat på Institutionen för lingvistik och filologi och finansierat av Vetenskapsrådet.

Jag är också en erfaren fältarkeolog, som har deltagit i arkeologiska utgrävningar i Jordanien, Syrien och Iran, regelbundet sedan 2007. Som långvarig instruktör och slutligen assisterande direktör för Islamic Jarash Project vid Köpenhamns universitet har jag skrivit eller medförfattare till flera artiklar om historia och arkeologi i nordvästra Jordanien under senantiken och tidig islamisk tid (t.ex. Rattenborg och Blanke 2017).

Med utbildning både som assyriolog och arkeolog, går min forskning igenom gränssnittet mellan det skrivna ordet och materialkultur, och bygger också på långvariga engagemang med en mängd olika digitala verktyg för dataintegration och analys, inklusive databasdesign och kurering, fjärranalys och geospatial analys. Jag är särskilt intresserad av bredare, jämförande forskningsdesigner som använder digitala applikationer för att gå längre än traditionella analoga metoder för analys av arkeologiska och textdata.

Från och med januari 2020 är jag Co-PI (med Jakob Andersson som PI) i ett treårigt forskningsprojekt med titeln Geomapping Landscapes of Writing (GLoW), som syftar till att utveckla ett globalt index och bedömning av skala, sammansättning och distribution av de mer än 500 000 kilskriftstexter som för närvarande är kända. Detta projekt är generöst sponsrat av ett bidrag från Riksbankens Jubileumsfond Mixed Methods -program. Samtidigt är jag nätverkskoordinator för TextWorlds: Global Mapping of Texts from the Pre-Modern World, ett tvåårigt (2020-2021) nätverksinitiativ med forskare vid Institutionen för lingvistik och filologi, Institutionen för skandinaviska språk, Institutionen för arkeologi och antik historia och institutionen för arkiv, bibliotek och museer.

Mitt nuvarande nyckelansvar inkluderar den övergripande övervakningen av datainsamling och integration inom Geomapping Landscapes of Writing (GLoW) och analyser av bredare mönster i distribution och användning av skrivande i kilskriftsvärlden. Som nätverkskoordinator för TextWorlds är ett annat arbetsområde integration och sammansättning av data från hela världen för att utveckla delade tillvägagångssätt för att skriva i den antika världen och en bredare förståelse för den plats som skrivande har haft i antika samhällen. Bredvid mina vanliga arbetsuppgifter arbetar jag med redigering och förberedelse för publicering av en arkeologisk undersökning av området runt Tal'afar i nordvästra Irak, ett projekt som har fått ekonomiskt stöd från Kungl. Vitterhetsakadmien och Danska institutet i Damaskus.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rune Rattenborg
Senast uppdaterad: 2021-03-09