Aksel Bergfeldt

Doktorand vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
aksel.bergfeldt[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3281
Besöksadress:
Rum ÅNG 14235 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag doktorerar i harmonisk analys sedan sommaren 2018.

Jag forskar inom harmonisk analys, i huvudsak på linjära och multilinjära oscillerande integraloperatorer. Det jag undersöker är vilka krav på amplitud och fas som begränsar operatorerna mellan olika funktionsrum.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Aksel Bergfeldt
Senast uppdaterad: 2021-03-09