Altug Sisman

Gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
altug.sisman[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som gästprofessor här arbetar jag huvudsakligen med teoretiska och beräkningsmässiga förutsägelser om nya termodynamiska och transportbeteenden i begränsade system på grund av kvantstorlek och form effekter. Jag är också intresserad av att använda dessa beteenden för att designa och föreslå ny energiomvandling och lagringsteknik. Jag samarbetar med Prof. Dr. Jonas Fransson om dessa ämnen.

Vänligen se min CV och publikationslista ovan.

Kvantstorlek och form effekter på termodynamiska och transportegenskaper hos nanoskala system (teoretisk och beräkningsmodellering). Förutsägelser av nya nanoskalaffekter som kan användas för att designa och utveckla överlägsen energiomvandlings- och lagringsenheter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Altug Sisman
Senast uppdaterad: 2021-03-09