Maria Rasmusson

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
maria.rasmusson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2433
Mobiltelefon:
070-1679894
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Har arbetat som lärarutbildare sedan 2001 och har undervisat i flera av lärarutbildningarnas kurser. Är nu ansvarig för kurser som behandlar bedömning, omdömen och betygsättning. Disputerade 2015 med en avhandling som heter Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat. Har arbetat med läsförståelse och det digitala provet i PISA 2008-2016. Forskar just nu om funktionellt skrivande i de tidiga skolåren.

Nyckelord: flerspråkighet läsförståelse literacy interkulturalitet kvantitativa analyser storskaliga undersökningar

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Rasmusson
Senast uppdaterad: 2021-03-09