Madeleine Bergkvist

Kursadministratör (Tjänstledig) vid Kulturgeografiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-12-21 - 2024-01-08

Ekonom (Tjänstledig) vid Observatoriet, Ekonomikum

Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 10
753 13 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala
Tjänstledig:
2022-12-21 - 2024-01-07

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09