Tatiana Potapenko

Forskningsassistent vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
tatiana.potapenko[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-0055347
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09