Sölvi Vejby

Kort presentation

Jag heter Sölvi och jobbar som sjuksköterska på Hematologen, Akademiska Sjukhuset sedan snart 20 år. Sedan november 2017 är jag doktorand på halvtid vid IFV och forskar inom min tjänst på hematologen. Mitt forskningsområde rör evidensbaserad vård gällande fysisk aktivitet och nutrition vid stamcellstransplantation, och började som ett projektarbete som efterhand blev ett avhandlingsarbete.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sölvi Vejby
Senast uppdaterad: 2021-03-09