Stephen Frezza

Gästprofessor vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
stephen.frezza[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 7, hus 19
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09