Galyna Venzhego

Universitetsadjunkt med inriktning mot byggnadsfysik vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
galyna.venzhego[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2775
Mobiltelefon:
072-9999400
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Galyna Venzhego
Senast uppdaterad: 2021-03-09