Ekta Vats

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
ekta.vats[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3440
Besöksadress:
Rum ÅNG 103179 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

I am an Assistant Professor in Machine Learning, specialisation in societal impact, at the Beijer Artificial Intelligence Laboratory. My research focuses on building novel machine learning and Artificial Intelligence approaches to extract knowledge from a variety of data (documents, images, videos), and to efficiently deliver it to the general public. I am also working part-time as an AI Scientist at Silo AI.

Nyckelord: image analysis digital humanities natural language processing data science machine learning deep learning human action recognition handwritten text recognition computer vision artifical intelligence ocr language modeling ethical ai

My research interests include text recognition (OCR, Handwritten), text/image/video classification, image quality enhancement, Large Language Modeling, Natural Language Processing tasks (sentiment analysis, Named entity recognition), privacy-preserved text modeling, and ethical AI. My research is highly interdisciplinary and collaborative, with partners across domains and civic bodies.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ekta Vats
Senast uppdaterad: 2021-03-09