Fiona Skerman

Biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
fiona.skerman[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3194
Besöksadress:
Rum ÅNG 74116 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen, Statistik, AI och data science

E-post:
fiona.skerman[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3194
Besöksadress:
Rum ÅNG 74116 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests are in probabilistic combinatorics, in random graphs and random trees. I study the modularity function introduced by Newman and Girvan 2004 a measure of how well a graph can be clustered into communities - in particular how this behaves on random graphs. I am also interested in phase transitions in other random discrete structures, in first order logic and automata on random discrete structures.

website: https://fskerman.github.io/

Nyckelord: artificial intelligence machine learning artificiell intelligens maskininlärning ai random graph probability theory slumpgraf sannolikhetsteori

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fiona Skerman
Senast uppdaterad: 2021-03-09