Amalia Andersson

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
amalia.andersson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Akademiska, infektionsklin. Ing 30
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska, infektionsavd. 30F
751 85 Uppsala

Kort presentation

Doktorand vid Hälso- och sjukvårdsforskningen och kliniskt verksam specialistsjuksköterska, inriktning akutsjukvård, inom VO Infektion på Akademiska sjukhuset.

Forskar inom området slutenvårdens organisation, där fokuset är på vårdavdelningen med akutintag. Arbetar även med utvecklandet av specialistsjuksköterskerollen i teamet kring patienten på vårdavdelningen och hur man ska möjliggöra en karriärsutveckling för sjuksköterskor inom det patientnära arbetet i slutenvården.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amalia Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09