Rahul Gupta

Stipendiat vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
rahul.gupta[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
079-0101955
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Nyckelord: magnetization dynamics x-ray reflectivity ferromagnetic resonance spectrocopy spintronic terahertz emitter plannar hall effect spin hall effect

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Spin current generation in magnetic heterostructures and its impact on terahertz emission

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rahul Gupta
Senast uppdaterad: 2021-03-09