Maria Weidinger

Verksamhetscontroller vid Byggnadsavdelningen, Avdelningens stab

E-post:
maria.weidinger[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4728
Mobiltelefon:
072-9999060
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Weidinger
Senast uppdaterad: 2021-03-09