Deepak John Mukkattukavil

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
deepak.john_mukkattukavil[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3562
Besöksadress:
Rum ÅNG 60413 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Deepak John Mukkattukavil
Senast uppdaterad: 2021-03-09