Philip Karlsson

Doktorand vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektioner och immunitet; Helen Wang

E-post:
philip.karlsson[AT-tecken]imbim.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Kort presentation

PhD-student i infektionsbiologi, bakteriologi. Bakteriell patogenes och värd-patogen-interaktioner hos matburna och sjukhusförvärvade bakterier.

Forskningsassistent (FoU) för nya metoder i klinisk bakteriologi, Uppsala Akademiska Sjukhus. Viabilitets-PCR för Chlamydia diagnostik.

Doktorandnämndsrepresentant i Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed (NUAF), Universitetssjukvvårdsnämnden och Docenturkommitten, Uppsala universitet.

Nyckelord: antibiotic resistance epidemiology biomedicine infection biology yersinia campylobacter intensive care

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Philip Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09