Benjamin Svensson

Doktorand i Civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
benjamin.svensson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7148
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan hösten 2020 doktorand i civilrätt. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag bevisfrågornas förhållande till avtalstolkningen och genomför följaktligen en studie i gränslandet mellan avtals- och processrätten.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Benjamin Svensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09