Charlotte Lunden

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
charlotte.lunden[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och doktorand. Forskar inom internetbaserad KBT vid komorbid insomni inom barn och ungdomspsykiatrin. För mer information, se nedan.

Mitt forskningsområde är internetbaserad KBT vid komorbid insomni inom barn och ungdomspsykiatri med Vendela Zetterqvist som handledare. Tidigare har jag även medverkat i kliniska studier inom beteendemedicin och vid social fobi. Jag arbetar även som klinisk psykolog för unga vuxna.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Lunden
Senast uppdaterad: 2021-03-09