Maja Lagerqvist

Universitetslektor docent vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
maja.lagerqvist[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2540
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a cultural and historical geographer interested in matters of place construction, transformation and representation, modern historical landscapes, heritage, homes (first and second), youth mobility, the interactions between dimensions of materiality and immateriality in our world, and how society deals with flora and fauna deemed alien and invasive.

see also https://uppsala.academia.edu/MajaLagerqvist

Akademiska meriter: Docent

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

At present I am working on several research projects:

- "The politics of invasive alien species in Sweden: Affective alliances and heritage work", with Mattias Frihammar and Lars Kaijser, Department of Ethnology, History of Religions and Gender studies at Stockholm University

- "Skolvägens historiska geografi - barnens intåg i väglandskapet efter allmänna folkskolans införande år 1840–1930". with PhD Annika Pers Strandin Department of Human geography, Stockholm University.

-"Långsamhetens skog. Konflikter, normer och tempo på skogens stigar." with PhD Annika Pers Strandin Department of Human geography, Stockholm University.

My doctoral research elaborated on the integration of material and immaterial dimensions in processes of place construction through a study of the transformations of Swedish rural small holdings into second homes during the 20th century. To download my thesis, Torpets transformationer: Materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010, see http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A438591&dswid=-5220

Publications/works

Strandin Pers, A Lagerqvist, M & Björklund, A (2022) Walk a mile in someone else's shoes: The difficult school route and how it was managed during the emergence of the Swedish Folkskola 1840–1930. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 76(1):1–13.

Strandin Pers, A & Lagerqvist, M (2022) Trailrunning Sthlm. 50 löpvänliga stigar från Mörkö i söder till Märsta. Natur & Kultur, Stockholm

Lagerqvist, M, Strandin Pers, A & Björklund, A (2021) Att gå: den hälsosamma eller hälsovådliga skolvägen. Geografiska notiser, Nr 2-3, p. 34-46.

Frihammar, M, Kaijser, L & Lagerqvist, M. (2021) Förenade krafter och hotfull natur. Om gemenskap, naturvård och invasiva främmande arter. Symposium för folk och kultur. En kulturvetenskaplig tidskrift. Nr 2, full text

Andersson, H, i samarbete med Adolfsson, J, Andersson, A & Lagerqvist, M. (2020): Varaktigt övergiven: Ett fältarbete kring Föralinjen. Del av utställningen Fältarbeten, Kalmar konstmuseum 12/9-29/11 2020.

Frihammar, M, Kaijser, L & Lagerqvist, M. (2020) Invasion i kulturarvslandskapet: Om växter i rörelse och naturen som minnesarena. In L. Gradén & T. O'Dell (eds) Kulturarv i förändring, Lund: Studentlitteratur AB, p. 195-219.

Lagerqvist, M. (2020) Ungdomars resandevärld: Hur kollektivtrafiken tynger och avlastar vardagslivet. In Kollektiva resor: Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet, Malin Henriksson & Christina Lindkvist (eds), Lund: Arkiv förlag & tidskrift. p. 41-55

Lagerqvist, M. (2019).To crash on the bus (or sit on needles and pins)?: Buses and subways in teenage everyday geographies. Fennia, 197(2): 280-294 DiVALadda ner fulltext

Frihammar, M, Kailjser, L & Largerqvist, M. (2019) Hotet i vägrenen. Blomsterlupinens plats i ett svenskt kulturarvslandskap, i Kulturella Perspektiv nr 3-4, Årgång 27: 2018, p. 13-24

Lagerqvist, M. & Strandin Pers, A, (2019): Kulturgeografiska perspektiv på torpen efter
torparna: 1900-talets dolda historier i herrgårdarnas marginaler, Geografiska Notiser, Årgång 77 (2019), Nummer 1–2, p. 47-58

Lagerqvist M. (2019) Kulturarv och landsbygdens omvandling, in G. Forsberg (ed.) Samhällsplaneringens teori och praktik. Första upplagan Stockholm: Liber. p. 225-234

Agnidakis, P., Lagerqvist, M. & Stradin Pers, A (2018): I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård. Metodutveckling utifrån exemplet Statens fastighetsverk i Sverige. Kulturstudier Nr 1 2018, s. 167-198

Strandin Pers, A, Lagerqvist, M. & Nordin, U (2018): The family and the second home. On building sandcastles, sharing places and the passing of time, i CM Hall & DK Müller (red) Routledge International Handbook on Second Homes.

Lagerqvist, M & Forsberg, G (2017): Resmönster, resvanor och reseupplevelser bland ungdomar i Stockholms län, in Thomas Wimark (ed.) Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken, Kulturgeografiskt seminarium 2017:1, Department of Human geography, Stockholm University, p. 87-113

Honkaneimi, H., Wimark, T., Juarez, S. Lagerqvist, M. & Rostila, M. (2017) in Thomas Wimark (ed.) Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken, Kulturgeografiskt seminarium 2017:1, Department of Human geography, Stockholm University, p 9-53

Lagerqvist, M (2016): Reverberations of a Crisis: The Practical and Ideological Reworkings of Irish State Heritage Work in Economic Crisis and Austerity. Heritage & Society, 9:1, p. 57-75.

Lagerqvist, M (2016): Ännu en sommar på torpet. Om arv och platstillhörighet. [Yet another summer at the cottage: inheritance and place]. In K. Gunnemark (ed.) Sommarliv – om minnen, drömmar och materialitet. Makadam, Göteborg p. 171-185.

Doughty, K and Lagerqvist, M (2016): The ethical potential of sound in public space: migrant pan flute music and its potential to create moments of conviviality in a ‘failed’ public square. Emotion, Space and Society. Vol 20, p. 58-67

Lagerqvist, M (2016): Kulturarv i kristider: Hur 2000-talets globala ekonomiska kris påverkat det offentliga arbetet med kulturhistoriska miljöer på Irland. Geografiska Notiser, 2016/1: 27-38

Lagerqvist, M, Strandin Pers, A and Nordin, U (2016): The more, the merrier? Experiences of shared usage and generational intersections at second homes in Sweden. Tourism, Leisure and Global Change Vol 1:2014. p. 49-61

Lagerqvist, M (2015): My Goodness, my heritage: Constructing good heritage in the Irish Economic Crisis. Culture unbound. Journal of Current Cultural Research, 7, p. 285-306

Lagerqvist, M (2015): Book-review of Peter Aronsson & Lizette Gradén (eds.), Performing Nordic Heritage: Everyday Practices and Institutional culture (Farnham: Ashgate 2013), in Historisk tidskrift 2015:2, p. 322-325.

Lagerqvist, M (2015): Book-Review of McGrath. B (2013) Landscape and society in contemporary Ireland. Social & Cultural Geography. 16(5), p. 587-588

Lagerqvist, M (2014): The importance of an old rural cottage: Media representation and construction of a national idyll in post-war Sweden. Journal of Rural Studies. Volume 36C, October 2014, p. 33-41

Doughty, K and Lagerqvist, M (2014): The pan flute musicians at Sergels torg: Between global flows and specificities of place, in L. Murray & S. Upstone (eds) Researching and representing mobilities: Transdisciplinary encounters. Palgrave Publishing. p. 150-169

Lagerqvist, M (2014): När torp slutade vara torp. I A. Wästfelt (ed.) Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. Kungliga skogs- och lantbruksakademin. pp. 193-206

Lagerqvist, M (2013): 'I much rather be still here and travel in time': The intertwinedness of mobility and stillness in cottage living. Fennia, 191:2, p. 92−105

Lagerqvist, M (2012): Torpen är döda. Länge leve torpen! Hembygdsrörelsens engagemang för torp i efterkrigstidens Sverige. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 64, p. 73-88.

Lagerqvist, M (2011): Varför överlevde torpet? In Geografiska notiser, LXIX, No 4, p. 166-178

Lagerqvist, M (2011): Torpets transformationer. Materialitet, representation och praktik från 1850 till 2010. Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen nr 141. Stockholm (Doctoral Thesis, eng title: The transformations of the croft. Materiality, representation and practice from 1850 to 2010).

Lagerqvist, M (2009): Book-Review of Bäck, K Sverigebilden: En historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och byggnader eller Hem och hus: bebyggelseförändringar på landsbygden 1840-80. In Bebyggelsehistorisk tidskrift No 57 Landskapets resurser, p. 101-102.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maja Lagerqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09