Ola Holma

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
ola.holma[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som provkonstruktör med fokus på digitalisering vid enheten för nationella proven i geografi för åk 9 på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskaper i Blåsenhus.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ola Holma
Senast uppdaterad: 2021-03-09