Xueying Kong

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
xueying.kong[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-0576950
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09