Kim Astor

Doktorand vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi

E-post:
kim.astor[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 5788
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Nyckelord: gaze following social utveckling spädbarn ögonrörelsekamera

Min forskning rör i huvudsak utveckling av spädbarns och småbarns sociala förståelse.

Målet är att bättre förstå de mekanismer som ligger till grund för aspekter av denna utveckling (ex. förmågan att tolka kommunikativ information i andras blick) och att förstå hur den tidiga utvecklingen relaterar till senare, mer komplexa, socialkognitiva förmågor (ex. språk och perspektivtagande).

Jag är även intresserad av hur kontextuella faktorer, såsom barn-förälder relationen och aspekter hos föräldern (ex. depression) kan påverka den sociala utvecklingen.

Ögonrörelsekamera är ett centralt redskap i min forskning, något som gör det möjligt att undersöka fenomen som annars är mycket svåråtkomliga hos småbarn.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kim Astor
Senast uppdaterad: 2021-03-09