Susanne Lager

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
susanne.lager[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i experimentell obstetrik och gynekologi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Susanne Lager is a Senior Lecture in laboratory science at the Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden. Lager has a master's degree in biology (specialization in molecular biology) and a PhD in physiology from the University of Gothenburg, Sweden. After undertaking postdoctoral training at the University of Texas Health Science Center at San Antonio (USA) and at the University of Cambridge (UK), Lager returned to Sweden in 2018.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Susanne Lager's research focuses mainly on pregnancy complications and placenta using a range of in vitro and molecular biology approaches. Her current projects are investigating connections between early pregnancy maternal proteomics and pregnancy outcomes, alcohol / drug abuse during pregnancy and placental function, as well as viral infections and pregnancy complications. A list of her publications can be found here (PubMed). Currently, Lager is the main supervisor of two PhD students and co-supervising three PhD students.

Lager is a member of an international collaboration to improve outcomes for preeclampsia.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanne Lager
Senast uppdaterad: 2021-03-09