Michael Fridén

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
michael.friden[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Övergripande syfte med mitt doktorandprojekt:

Att öka kunskapen kring vilken roll sammansättningen av fettsyror i såväl vävnad som i plasma och kosten har vid icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) och vilka implikationer detta har för typ 2-diabetes.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michael Fridén
Senast uppdaterad: 2021-03-09