Tuan Thien Tran

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
tuan.tran[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests are:

- Modification and analysis of materials using energetic ion beams, particularly porous materials and 2D materials.

- Ion beam-material interactions at micro and nanoscale.

- Growth of epitaxial ultrathin films using molecular beam epitaxy.

- Characterization of materials using transmission electron microscopy.

Nyckelord: transmission electron microscopy ion beam modification of materials ion beam analysis of materials ion beam-matter interactions at nanoscale growth of epitaxial ultrathin films

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

PhD, Electronic Materials Engineering, Australian National University, Australia.

M. Eng, Nanoscience and nanotechnology, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.

B. Eng, Material Engineering, University of Technology, Vietnam National University (HCM City), Vietnam.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  1. In-situ growth and characterization of ultra-thin metal silicides and transition metal oxides nitrides using molecular beam epitaxy and ion beam techniques.
  2. Deterministic patterning of 2D materials with ion beams.
  3. Ion beam-material interactions.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tuan Thien Tran
Senast uppdaterad: 2021-03-09