Mauricio Perez

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
mauricio.perez[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7753
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mauricio Perez
Senast uppdaterad: 2021-03-09