Simon Södergren

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
simon.sodergren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3749
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My focus is high-pressure microfluidic systems that can be used for chemical analysis of interesting substances.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Simon Södergren
Senast uppdaterad: 2021-03-09