Katarina Seige

Adjungerad universitetsadjunkt adjungerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
katarina.seige[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Sjuksköterskeprogrammen

E-post:
katarina.seige[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09