Laurent Barbe

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
laurent.barbe[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
079-0757917
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Nyckelord: microfluidics microfabrication organ-on-chip droplet microfluidics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laurent Barbe
Senast uppdaterad: 2021-03-09