Ernesto Gutiérrez

Samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
ernesto.gutierrez[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7151
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

Samverkansledare med erfarenhet från forsknings-, operativ- och konsultverksamhet inom organisering och ledning av innovation och sektorsöverskridande samverkan. Teknologi doktor från KTH, MBA, och civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ernesto Gutiérrez
Senast uppdaterad: 2021-03-09