Daniel Nilsson Ranta

Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
daniel.nilsson.ranta[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5177
Mobiltelefon:
072-9999142
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mitt forskningsintresse kretsar kring det sociala arbetets historia, framförallt i relationen mellan centrum och periferi, mellan statsmakt och landsbygd, och då i frågor som rör vård, understöd och utbildning under tidigt 1900-tal.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09