Gustaf Bjurhammer Birck

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
gustaf.b.birck[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 5883
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Mitt namn är Gustaf B. Birck och jag är doktorand i pedagogik och medlem av forskningsmiljön STEP. I min avhandling studerar jag olika typer av idéer om en forskningsbaserad skola ur ett samtidshistoriskt perspektiv.

Vid sidan av min forskning undervisar jag på kurser inom ämneslärarprogrammet och fristående kurser i pedagogik. Jag har också deltagit som expert i UKÄs bedömargrupper för kvalitetssäkringsarbete. Se bifogat CV för aktuella och tidigare förtroendeuppdrag etc. inom UU och externt.

Nyckelord: pedagogik kunskapspolitik forskningspolitik utbildningspolitik universitetspolitik utbildningsvetenskap forskningsbasering högre utbildning högskolepolitik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gustaf Bjurhammer Birck
Senast uppdaterad: 2021-03-09