Federico Cantoni

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
federico.cantoni[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

2016 Master´s Degree in Materials Engineering and Nanotechnology

2013 Bachelor´s Degree in Materials Engineering and Nanotechnology

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Federico Cantoni
Senast uppdaterad: 2021-03-09